Online vzdelávacia platforma

Vzdelávacie úložisko

Zavedené programy:

Kapitoly:

1. Problém plytvania potravinami v Európe: Hlavné príčiny

2. Ciele a právny rámec EÚ pre plytvanie potravinami, znižovanie strát a predchádzanie ich vzniku

3. Najlepšie postupy spoločnosti FOODRUS v oblasti prevencie strát potravín:  Prípady chleba, mäsa, rýb a zeleniny

4. Koncepcia obehového hospodárstva aplikovaná na plytvanie potravinami a predchádzanie jeho vzniku (od lineárneho k obehovému): Katalóg osvedčených postupov

Zavedené programy:

Kapitoly:

1. Úvod do používania certifikátov v systéme FLW

2. Regulačný rámec FLW a označovanie dátumom

3. Využitie blockchainu na certifikáciu v oblasti FLW

4. Využitie blockchainu na certifikáciu v oblasti FLW

Zavedené programy:
Zavedené programy:

Zavedené programy:

Kapitoly:

1.Udržateľná spotreba: Dátumy spotreby a minimálnej trvanlivosti.

2.Ako vyčísliť potravinové straty a plytvanie v domácnostiach a HORECA sektore

3.Kompostovanie

4.Vyťažte z jedla maximum: Tipy, ako sa stať zodpovedným konzumentom

 

Zavedené programy:

Kapitoly:

1.Úvod do PayT systému

2.Payt praktiky v FOODRUS

3.Finančné nástroje na podporu obehových obchodných modelov a zníženie FLW

4.Osvedčené postupy na iných územiach

Zavedené programy:

Kapitoly:

1. Prečo je plytvanie potravinami taký vážny problém?

2. Vybrať sa správnou cestou pre budúcnosť planéty

3. Čo môžeš spraviť ty? Úloha Mladých hrdinov proti plytvaniu potravinami

4. Skvelé veci, ktoré robia iní hrdinovia proti plytvaniu potravinami: kompostovanie pre deti

5. Projekt FOODRUS a jeho výsledky

Zavedené programy: